Bostad eller Bil – Hur vill unga i Malmö bo?

jagvillhabostad.nu, Bopinion och Ungbo12 bjuder in till en kväll med information och praktisk workshop.

Idag finns det en bestämmelse, “parkeringsnormen” som hanterar antal parkeringsplatser när man bygger bostadshus. Detta betyder att du betalar för parkeringsplatser på din hyra eller månadsavgift, fast du inte ens har en bil.

Eftersom varje byggprojekt måste planera för parkerings-platser innebär det att vi dels bygger färre bostäder men även att det blir väldigt dyrt att bygga små bostäder. Med dagens bostadsbrist anser vi att det inte är rimligt att ha en hög parkeringsnorm. Vi ifrågasätter varför parkering prioriteras så högt när unga
1) ofta inte äger en bil
2) bostad åt alla bör gå före gratis bilparkering åt alla
3) Unga föredrar att bo i en klimatsmart stad

Varför ska man komma?
På workshopen kommer vi bland att prata om parkeringsnormen i Malmö, om hur mycket yta en parkering upptar, hur mycket parkeringsplatserna kostar, hur många parkeringsplatser som står tomma.

Syftet med workshopen är att informera om parkeringsnormen men även ta fram kreativa idéer på hur vi istället kan använda parkeringsplatserna i staden. Idéerna och era åsikter kommer sedan användas till att direktpåverka politiker.

Vi som arrangerar workshopen är:

jagvillhabostad.nu Malmö
jagvillhabostad.nu Malmö är en ungdomsorganisation för unga mellan 18-35 som tröttnat på bostadsbristen och vill göra något åt den.

Bopinion
Bopinion är ett nystartat projekt som handlar om att lyfta unga vuxnas perspektiv i samhällsdebatten i frågor som rör samhällsbyggnad, bostadsmarknaden och opinionsbildning (se länk till pressmeddelande). I nätverket ingår bland andra jagvillhabostad.nu och Ungbo12.

http://www.mynewsdesk.com/se/riksbyggen/pressreleases/fler-bostaeder-och-rimliga-villkor-foer-unga-vuxna-936500

Ungbo14
Utställningen UngBo 12, av unga för unga, vill hitta lösningar på riktigt. I det gamla bussgaraget på Industrigatan hittade du under september månad 2012 den världsunika boutställningen UngBo 12.

ÅRSMÖTE för jagvillhabostad.nu Skåne
Vill du vara med och kämpa för ungas rätt till en egen bostad. Vill du sitta med i styrelsen för 2014 eller veta mer om verksamheten mejla info@jagvillhabostad.nu Mer info finns på www.jagvillhabostad.nu

Program
17.00 Årsmöte för jagvillhabostad.nu Skåne

17.45 Middag serveras

18.00- 18.30 Intro och presentation av Bopinon, Ungbo, jagvillbostad.nu och projektet Snabba Hus.

18.30- 19.00 Föreläsningar
1. Vanda Kehr
Trafikmaktordning- bostaden, stad och bilen

2. Kenneth Fryklander
Parkeringspolicyn och parkeringsnormen för bil och cykel i Malmö stad

19.00 Workshop

19.40 Genomgång och diskussion

20.00 Avslut

Mat och fika kommer att serveras, allt är vego men anmäl allergi och speciella önskemål

Begränsat antal platser
ANMÄLAN och frågor görs till cattis.carlen@riksbyggen.se

Välkomna!