Årsmöte Malmö 2014

Årsmötet 2014

17 februari kl 17 bjuder jagvillhabsotad.nu in till årsmöte och till en spännande workshop. Läs mer om vårt workshoppen på facebook https://www.facebook.com/events/523708687747534/?previousaction=join&source=1

 Plats: Baltzargatan 25

NOMINERA                                                                                                                                                    Alla medlemmar har rätt att nominera sig själv eller andra medlemmar till styrelse, revisor eller valberedning för jagvillhabostad.nu. Läs gärna här om vad ett styrelseuppdrag innebär. Är du intresserad av att nominera dig själv eller någon annan? Mejla gärna vår valberedning valberedning.malmo [a] jagvillhabostad.nu

MOTIONERA                                                                                                                                                  

Som medlem har du rätt att inkomma med motioner. Motioner ska komma styrelsen till handa senast en vecka före årsmötet. För mer information om du vill motionera, läs här.