Pressmeddelande med anledning av regeringens budgetförslag för 2018

Idag presenterade regeringen sitt budgetförslag för 2018. I den uppgår budgetposten ”Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik” till 6,8 miljarder kronor, vilket är knappa 0,7 % av statens totala utgifter. Det är även endast 300 miljoner mer som läggs på den budgetposten än vad som lades i för 2017 års budget.

”Det är anmärkningsvärt att i en tid där utvecklingen fortsatt går åt fel håll med fler unga än någonsin som saknar en egen bostad att regeringen är oförmögna att presentera kraftfullare åtgärder för att komma till rätta med bostadsbristen. Man skulle nästan tro att regeringen är nöjda”, säger förbundsordförande Aidin Zandian.

Drygt 400 000 unga, vilket är knappt hälften av landets unga som saknar ett eget hem och inget annat vill än att slippa ofrivilligt bo kvar hos föräldrar, bo i andrahand eller i andra osäkra upplåtelseformer. Aldrig tidigare har en högre siffra uppmätts och samtidigt anger även rekordhöga 255 av landets 290 kommuner att man har en bostadsbrist.

”Det är hög tid att bostadsminister Peter Eriksson (MP) och regeringen tar ett större ansvar för den bostadsbrist som råder runt om i landets kommuner. Att så många kommuner inte efterlevt sitt bostadsförsörjningsansvar och planerat tillräckligt i sin kommun – och fortsätter göra det är ett samhällsproblem regeringen bör ytterst har ansvar över”, säger Aidin Zandian och fortsätter:

”Vi vill därför se att bostadsministern ålägger Boverket att ställa krav med bindande planeringstal på landets kommuner samt att man erbjuder nödvändigt stöd för att öka kommuners planberedskap så att planering efter bostadsbehovet efterlevs.”

Sedan 2001 har jagvillhabostad.nu bevakat den bostadspolitiska debatten. Ungas bostadssituation har under samma tid sakta förvärrats varje år. Regeringen har senaste åren visat ambitioner på att förändra det. De senaste åren har fokus varit på att tillsätta utredningar, många som vi har välkomnat som bland annat har lett till och kommer att leda till ytterligare effektivisering av plan- och byggprocessen. Däremot anser vi att det arbete regeringen gör idag inte är tillräckligt.

”Att bygga bostäder görs inte på en dag. Men bostadsbristen, särskilt för unga är akut. Därför bör regeringen tillsammans med oppositionen i riksdagen öka ambitionerna och bör utforma en bostadspolitik innehållandes reformer där ungas bostadssituation tas på allvar och skapar en bostadsmarknad som även tar hänsyn till ungas behov och plånböcker. Vi hjälper mer än gärna med det arbetet”, kommenterar Aidin Zandian.

För vidare frågor om regeringens budget: Förbundsordförande Aidin Zandian, 070
744 37 28 aidin.zandian@jagvillhabostad.nu

För vidare frågor om jagvillhabostad.nu: Vice förbundsordförande Per Markus
Risman, 073 898 87 96 permarkus.risman@jagvillhabostad.nu