SNABBA HUS utvärderas i samarbete med Konstfack

SNABBA HUS lyfter genom samarbete med Konstfack

Jagvillhabostad.nu gör SNABBA HUS till en ännu mer attraktiv lösning på den mest akuta bostadskrisen. Nu tar vi in en av landets ledande institutioner för konst för en utvärdering av pilotprojektet i Västberga.

Genom ett uppmärksammat samarbete med Sveriges största kommunala bostadsbolag, Svenska Bostäder, samt deras entreprenör Junior Living, färdigställdes 280 mobila hyresrätter för unga vuxna på en tomt i Västberga 2016. En utvärdering av projektet kommer nu ske i samarbete med Konstfacks studenter i inredningsarkitektur och möbeldesign. Syftet med utvärderingen är att förbättra för de boende i Västberga och utveckla konceptet Snabba Hus.

“Det innebär en stor utmaning att bygga fort, billigt och bra. Med pilotprojektet i ryggen och detta samarbete framför oss vill vi visa branschen vad som är möjligt. Genom att inkludera unga i bostadsplaneringsprocessen kommer Konstfack dessutom hjälpa oss skära kring föreställningar om att bo och lyfta fram arkitektoniska värden som annars är svåra att kommunicera på en jäktad bostadsmarknad. ” säger Tom Lundin, projektledare på jagvillhabostad.nu

“Det är mycket positivt för Svenska Bostäder att få möjlighet att samarbeta med både jagvillhabostad.nu och Konstfack för att utveckla boendeformer för unga. Erfarenheter som vi har stor nytta av även för vår ordinarie bostadsproduktion” säger Pelle Björklund VD på Svenska Bostäder

Utvärderingen kommer ske under november månad och resultatet presenteras i början av januari i Snabba Hus gemensamhetslokaler.

Kontaktperson: Tom Lundin

epost: tom@jagvillhabostad.nu

Telefon:0735593716