Bor du i Göteborg och vill påverka bostadspolitiken? Se här!

Bostadsmarknaden i Göteborg är tuff och unga vuxna är en av de grupper som har svårt att komma in. jagvillhabostad.nu och Riksbyggen samarbetar sedan i ett år tillbaka kring aktiviteter som ska bidra till att stärka unga vuxnas möjligheter till en egen bostad. Riksbyggen vill därför pröva nya former som ska öppna upp för flera att kunna efterfråga en nyproducerad bostad. Samtidigt ges unga vuxna en möjlighet att påverka innehållet efter behov, prisnivåer och funktioner.

Riksbyggen skapar just nu ett hus med kooperativa hyresrätter för unga vuxna 18-30 år på Lindholmshamnen i Göteborg. Att bo i en kooperativ hyresrätt innebär att en är en del i en förening som äger fastigheten vilket innebär ett gemensamt ansvar att hjälpas åt för ta hand om ekonomin och underhållet men också roliga aktiviteter för alla grannar.

Huset kommer att ha olika typer av lägenheter där en kan bo själv, med en kompis eller i kollektiv. Det kommet även finnas en gemensam gård och aktivitetsytor inomhus. Det betyder att den som flyttar in betalar en engångssumma (upplåtelseinsats) för lägenheten och en löpande månadshyra. Engångssumman får en sen tillbaka när en flyttar ut.

Under våren 2017 har Riksbyggen haft en fokusgrupp med unga vuxna som fått ge sina tankar och idéer till projektet, där även jagvillhabostad.nu har deltagit. Nu går vi vidare med denna enkätundersökning.  Som tack för din medverkan deltar du i en utlottning av presentkort på Pocketshop eller Västtrafik. Presentkorten är värda 100 kr styck.

För att svara på enkäten: http://www.dittsvar.se/5958_2/survey.aspx?autologin=true&code=yoc456TBu

Vill du veta mer om projektet, gå in här: www.riksbyggen.se/lindholmshamnen

Resultaten från enkäten kommer att presenteras på ett frukostseminarium den 24 november. På det mötet kommer också ett antal politiker, personer som har deltagit i dialogen, jagvillhabostad.nu och BoPlats Göteborg att medverka. Du som får denna enkät kommer att få en inbjudan till det seminariet. Vi vill gärna att du kommer!

Patrik Andersson, ordförande jagvillhabostad.nu Göteborg

Cattis Carlén, bostadspolitisk expert Riksbyggen”