NU GÖR VI SNABBA HUS ÄNNU BÄTTRE!

Sommaren 2018 är det planerad byggstart för två SNABBA HUS-projekt i Norra Ängby och Råcksta i Stockholm. Tillsammans med projektgruppen på Svenska Bostäder arbetar vi i nuläget med att utveckla boendet till att svara ännu bättre mot ungas behov.

Under hösten 2017 utvärderade vi hyresgästernas egna upplevelser av att bo i SNABBA HUS Västberga. Utvärderingen genomfördes i samarbete med studenter i inredningsarkitektur på Konstfack. Under en veckas tid fanns vi i jagvillhabostad.nu och Konstfackstudenterna på plats i Västberga för att prata med de boende och för att genomföra fokusgruppsträffar och workshops där hyresgästerna diskuterade vad de upplever som positivt och negativt med boendet.

Resultatet från utvärderingen visar att de som deltog i utvärderingen generellt är nöjda med sitt boende i SNABBA HUS. De anser att lägenheterna är välplanerade, de trivs i lägenheterna och med boendet, och de upplever även att de får mycket för hyran de betalar. Många av deltagarna är överens om att boendeformen, där kontrakt skriv på fyra år och kötiden behålls, är bra i jämförelse med att bo exempelvis i andra hand. De anser även att förmedlingssystemet, där lika många lägenheter fördelas till varje åldersgrupp, är rättvist.

Utvärderingen visade även på en utvecklingspotential på vissa områden. Några av de boende tyckte den fasta förvaringen och färgvalen på interiören gör det svårt att möblera personligt. Det upplevs ibland svårt för besökare att hitta rätt ingång då entréerna upplevs som svåra att hitta och att husens trapphus och loftgångar i betong upplevs som råa och kalla. Tack vare de boendes insats kan vi nu ta tillvara på dessa åsikter för att förbättra kommande SNABBA HUS. Dessa kommer bland annat få en mer flexibel förvaring, neutralare färgsättning i lägenheterna, mer ombonade trapphus och tydligare utmärkta entréer!

SNABBA HUS byggs utifrån sju kriterier som togs fram i samarbete med jagvillhabostad.nu:s medlemmar inför pilotprojektet i Västberga. Kriterierna säkerställer att SNABBA HUS är ett boende av hög kvalitet planerat utifrån ungas perspektiv. Även planlösningar, utformning av gemensamma utrymmen och regler för uthyrning och kontrakt har påverkats av våra medlemmars åsikter. Syftet med utvärderingen har varit att ta reda på hur de boende upplever SNABBA HUS och på så sätt få reda på om vi har tänkt rätt när vi ställde upp kriterierna samt få möjligheten att utveckla SNABBA HUS inför kommande byggen.

Vill du veta mer om resultatet från utvärderingen? Läs mer här

Är du sugen på att höra mer om kommande SNABBA HUS?

Läs om projektet i Norra Ängby här
Läs mer om projektet i Råcksta här

Stort tack till alla som medverkade i utvärderingen!