Här är vår nya förbundsstyrelse!

I helgen röstade jagvillhabostad.nu:s förbundsstämma JA till valberedningens förslag på förbundsstyrelse 2023-2024! Hela sex ledamöter valdes in och är redo att fortsätta kampen för alla ungas rätt att bo tryggt. Tillsammans har de fenomenala kunskaper om bostadspolitik, ung organisering och rättvisearbete.

Alexander Wilson van Deurs valdes till förbundsordförande i ytterligare ett år. Med sig in i uppdraget tar Alexander sitt starka bostadspolitiska engagemang, fina ledarskap och drivet att förändra. 

Jag är innerligt tacksam över att ha fått medlemmarnas fortsatta förtroende att leda ett så viktigt och starkt förbund som jagvillhabostad.nu. Bostadskrisen är ett av samhällets största problem och det finns tyvärr inget som tyder på att krisen kommer vara löst inom en snar framtid. Regeringen har än så länge inte visat sig inse omfattningen av problemet eller insikten i vilka lösningar som krävs. Där har vi ett viktigt arbete i att se till så att de förstår vad som måste göras, säger Alexander Wilson van Deurs.

Marcus Karlén valdes om till vice förbundsordförande och kommer därmed också att sitta kvar i förbundsstyrelsen 2023-2024. 

Bostadskampen fortsätter och jag tackar ödmjukast för medlemmarnas förtroende att fortsätta som vice förbundsordförande. Allas rätt till en trygg bostad är svensk lag och en mänsklig rättighet, och tillsammans med förbundsstyrelsen ser jag fram emot ett år av utbildningsinsatser, storskaligt upplysningsarbete och påverkansarbete mot politiker och byggbranschen, säger Marcus Karlén.

Presidiet får sällskap av fyra fantastiska ledamöter: Dina Oetterli (omval), Jonathan Sjölander (omval), Tove Bjelving (omval) och Isak Ünver (nyval). Stort grattis!

Vill du prata bostadspolitik och ungas situation på bostadsmarknaden med någon i vår nya förbundsstyrelse? Tveka inte att höra av dig!