Alexander Wilson van Deurs

Inga barn och unga ska vräkas!

Barn som begår brott kommer aldrig att hjälpas av att bli utslängda på gatan, men det är precis vad regeringspartierna och Sverigedemokraterna vill möjliggöra. Förslagen om att hela familjer och oskyldiga ska kunna vräkas om någon i familjen begår ett grovt brott strider mot både barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna och skulle varken leda till ökad trygghet eller minskad brottslighet, tvärtom. jagvillhabostad.nu kräver att regeringen drar tillbaka förslagen – inga barn och unga ska vräkas!

Utredningen ”Uppsägning av hyresgäster som begått brott” tillsattes av den förra regeringen men nu har regerings­partierna och SD presenterat en rad tilläggsförslag. De nya förslagen handlar om att ett helt hushåll ska kunna vräkas om en person som bor i hyresrätten, ett barn eller en inneboende, begår ett brott. Att vräka oskyldiga och barn är både orättvist och inhumant, liksom ett brott mot barnkonventionen som Sverige åtagit sig att följa. 

Andelen vräkningar ökar redan i Sverige och allt fler barn och unga tvingas växa upp utan ett tryggt hem, vilket leder till allvarliga negativa konsekvenser. På vilket sätt tror regeringen och Sverigedemokraterna att ännu fler barn som kastas ut på gatan ska leda till ökad trygghet? I verkligheten vet vi att fler vräkningar skulle bidra till allt annat än just det – ett enormt lidande, hemlöshet och stora samhällskostnader. 

Om de nya förslagen träder i kraft frångås också rättsprincipen om att alla ska bedömas och straffas för sina egna handlingar. Kollektiv bestraffning är ingenting som hör hemma i en demokrati och strider mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I Sverige finns redan möjligheten att säga upp ett hyresavtal om en bostad används för brottslig verksamhet, utan att vräka barn och oskyldiga.

Det enda regeringen och Sverigedemokraternas förslag skulle åstadkomma är att göra det sämre för människor och försätta fler i otrygghet och hemlöshet. En samhällsutveckling i den här riktningen är det sista Sveriges barn och unga behöver. Vi kräver att regeringen drar tillbaka förslagen. Allt annat vore omänskligt.

Alexander Wilson van Deurs
Förbundsordförande jagvillhabostad.nu