Alexander Wilson van Deurs

Utredning om andrahandsmarknaden inte tillräcklig

Den statliga utredningen Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden visar med klarhet hur stor utsattheten och osäkerheten på andrahandsmarknaden är, som för tusentals unga är det enda alternativet. jagvillhabostad.nu är positiva till förslagen i det nyligen presenterade betänkandet men anser att det krävs betydligt fler åtgärder för att stävja vad som i praktiken är vilda västern på andrahandsmarknaden.

Utredningen Ordning och reda på hyresbostadsmarknaden som tillsattes i juli 2022 har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2023:65) till bostadsminister Andreas Carlsson. Utöver att kartlägga situationen på andrahandsmarknaden tittar utredningen också på så kallad blockuthyrning, samt föreslår att ett hyresrättsregister ska inrättas och att SCB ska utreda möjligheterna att utöka statistiken rörande hyror.

Det är en välbehövd kartläggning av situationen på andrahandsmarknaden som understryker hur illa det verkligen är. Utredningen konstaterar att hyrorna på andrahandsmarknaden är höga och pekar bland annat på en studie från Boverket 2018 som visar att hyrorna på andrahandsmarknaden ökat betydligt mer än hyrorna på förstahandsmarknaden, vilket resulterat i en skärpning av reglerna kring vilken hyra som får tas ut i andrahand. Den önskade effekten av åtgärden har dock uteblivit, vilket utredningen visar.

Under hösten 2022 presenterade Stockholms Handelskammare en ny rapport där de menar att hyran för lägenheter uthyrda i andra hand är hela 149 procent högre än förstahandshyran i Stockholms stad och 99 procent högre i Stockholms län. Trots det stannar utredningens förslag vid att SCB ska undersöka möjligheterna att utöka statistiken rörande hyror i samverkan med bostadsmarknadens parter, bra men långt ifrån tillräckligt.

“Att hyrorna på andrahandsmarknaden är kraftigt högre än på förstahandsmarknaden har vi vetat länge, ändå görs ingenting. Svensk lag är tydlig med vilka hyror som får tas ut i andrahand och de nivåer som hyresgäster möter är olagliga. Det pratas mycket om lag och ordning idag men på andrahandsmarknaden verkar inte det vara så viktigt. Vi kräver att regeringen tar kampen mot lagbrott på andrahandsmarknaden och tar itu med de olagligt höga hyrorna”, säger Alexander Wilson van Deurs, förbundsordförande jagvillhabostad.nu.

För att komma åt problem med svartuthyrning och bedrägerier föreslår utredningen också att utveckla nuvarande lägenhetsregister till att också innehålla information om att en lägenhet är upplåten med hyresrätt, och att i ett andra steg införa information om förstahandshyresgästen.

“Vi är positiva till förslaget och tror att det kan bidra till att skapa mer ordning på bostadsmarknaden”, säger Alexander Wilson van Deurs.