Flexibel bostadsmarknad krävs

Roland Spånt är chefsekonom på TCO och har skrivit en rapport om sambandet mellan arbete och bostad. Han menar att det ökade kravet på rörlighet på arbetsmarknaden förutsätter att människor också kan hitta en bostad och det funkar inte riktigt om alla ska äga sina bostäder.

“Från många håll kommer kravet att individerna ska vara flexibla, snabbt anpassa sig till nya ekonomiska förhållanden och öka sin geografiska rörlighet. Samtidigt verkar det i många industriländer vara ett självständigt mål för den ekonomiska politiken att öka andelen ägda bostäder och minska andelen hyresrätter. Det motverkar dock sannolikt rörligheten på arbetsmarknaden.

Införandet av valutaunionen har ytterligare skärpt intresset och kravet på rörlighet eftersom arbetskraftsrörlighet inom en valutaunion är den viktigaste jämviktskapande faktorn.”