Bostadsbristen – en dålig affär för Sverige

Svenska handelskammaren har gjort en rapport om bostadsbristen och dess verkningar i Stockholm. De konstaterar att bostadsbristen hämmar tillväxten, kostar en massa pengar, skapar svarta marknader och i största allmänhet gör det svårare för regionen att expandera.

I sin rapport presenterar man en beräkning av de ekonomiska konsekvenser som bostadsbristen i Stockholm medför. Med hjälp av analysverktyget RAPS har konsultföretaget Inregia på
uppdrag av Stockholms Handelskammare beräknat hur stort behovet av bostäder är och vilka kostnader det uteblivna bostadsbyggandet medför.

Dessutom lämnar Handelskammaren i rapporten ett antal förslag som medverkar till att bostadsbyggandet åter kommer igång.

Källa: www.chamber.se 1/3-05