Byggsamordnarens delrapport 2

Byggsamordnaren Sonny Modig och hans byggkommitté kom nyligen med sin andra delrapport. I rapporten listar man de utmaningar som branschen står inför och programmet som nu startar för att lösa de eventuella problem som uppstår längs vägen. En utvecklingsfond för att stödja arbetet föreslås också i delredovisningen.

Källa Byggkommitténs delredovisning 2, 23/2-06: Programmet Utmärkt! Samhällsbyggnad är nu satt i rullning, och detta för att se till att samhällsbyggnadssektorn klarar de utmaningar som den står inför. Modig listar ett antal olika svårigheter; att 1,3 miljoner bostäder behöver upprustas, att både ökat bostadsbyggande och infrastruktursatsningar står inför dörren, att nya angreppssätt måste utvecklas och att hela branschen behöver förnyelse. För att fixa detta behövs ett gediget program för sektorn.

Som tidigare redovisat är det på tre fronter och tre fokusområden som byggkommittén vill satsa. Fronterna är:
1. Forskning och utveckling
2. Utbildning
3. Förbättringsprogram och inspirationsprojekt

och fokusområdena är:
1. Tidiga skeden
2. Industriella processer
3. Livscykelekonomi

Det som har hänt sen sist är att byggkommittén nu består av ett antal förbättringsagenter som alla har fått skriva på en avsiktsförklaring som visar vilket stöd utredningen och programmet har. Cirka 130 aktörer har gjort så från branschen, och Jagvillhabostad.nu är en av dessa. Ett kommunikationsnätverk har byggts upp kring programmet och en har hemsida lanserats.

Andra viktiga frågor i arbetet med Utmärkt! Samhällsbyggnad är rekrytering och image för att locka unga, kvinnor och nya arbetare med annan etnisk bakgrund än svensk. Detta gör man bland annat genom “utmärkta byggen” som ska visa hur man kan bygga bra, effektivt och vackert. En samhällsbyggardag kommer arrangeras den 30 maj i år, som ytterligare är ett led för att förnya sektorn.

Ett förslag från byggsamorndarens kommitté är också att det ska skapas en samhällsbyggnadssektorns utvecklingsfond från pengar som ska komma från en byggfelsförsäkring. Ytterligare förslag på varifrån pengar kan komma för att finansiera utvecklingen av branschen finns i rapporten.

I slutet av delredovisningen ges några exempel på pågående verksamhet för förnyande av sektorn och dessa kan man också läsa om på hemsidan.

Organisationen i framtiden kring Utmärkt! Samhällsbyggnad kommer bestå av olika råd med speciella uppdrag; ett seniorråd som ska finnas som en erfarenhetsbank, ett strategiskt råd som kan behandla olika frågor med olika sammansättning från fall till fall, ett programråd som ska diskutera tvärsektoriella frågor, en extern referensgupp från sektorn samt regeringens referensgrupp.