Saco: 90-talisterna större problem än 40-talisterna

Saco:s samhällspolitiska chef Gunnar Wetterberg skrev den 12 mars på DN Debatt om att 90-talets stora barnkullar är ett värre problem för framtiden än 40-talisterna. Det är något som vi på Jagvillhabostad.nu har sagt länge!

Gunnar Wetterberg skriver att:

“När debatten äntligen upptäckte demografin kom allt ljus att falla på fyrtiotalisterna. Pensioner, äldreboende och det uthålliga arbetslivet hamnade i fokus. Det är stora väljargrupper som kommer att väga tungt i höstens val. Men befolkningsfrågan handlar om mycket mer än så.”

Wetterberg menar att de akuta problemen inte handlar om dagens 60-åringar, utan det är de som idag är i femtonårsåldern, födda kring 1990, som borde bekymra oss. Läget i skolan är akut och många kanske får en sämre utbildning för att det finns för få kvalificerade lärare. Det resulterar i längre arbetslöshetstider, högre löneskillnader och sämre produktivitetsökning.

Ett annat stort problem är bostäder till unga, enligt Wetterberg. Om fem år börjar den stora ungdomskullen vilja flytta hemifrån. Han skriver:

“Några föräldrar kan säkert stampa på amorterade villor och köpa innerstadsettor åt sina barn, men den utvägen är inte allom given. Rivningslägenheterna är sedan länge borta som billigt alternativ. Risken för ett nytt ungdomsbostadselände är överhängande. Redan i dag förekommer det att antagna studenter tackar nej till sina utbildningar därför att de inte hittar någonstans att bo på studieorten. För nittiotalisterna kan det bli etter värre. Problemet kompliceras av byggandets långa ledtider. Bostadsmarknaden råkar ofta ut för svincykler: planeringen kommer inte i gång förrän problemen är akuta, bostäderna blir inte färdiga förrän puckeln är förbi.”

Wetterberg menar att man ska uppmuntra arkitekter och planerare att hitta kreativa lösningar, kanske med en enklare standard för studenter, bygga prefabricerat i andra länder utan brist på arbetskraft. Han menar också att man borde kunna utnyttja dagens bostadsbestånd bättre och sätta igång flyttkedjor. Kanske kan det också enligt honom bli en bättre boendesituation för unga om fribeloppet för hyresintäkter ökar, så att fler vill hyra ut en del av sin bostad.

Källa: Dagens Nyheter 12/3-06