Störst bostadsbrist i Göteborg

Lite oväntat seglade Göteborg upp i topp med störst bostadsbrist i landet. För att komma i kapp Stockholm måste man bygga 11 500 bostäder enligt Hyresgästföreningens nua rapport “Tillväxt och växtvärk”.

I rapporten har man kartlagt utvecklingen av bostadssituationen i Region Västra Sverige mellan åren 1990 och 2004. Denna kartläggning visar att bostadsbristen är större i Göteborg än i Stockholm och Malmö.

“- Det har skett en snabb befolkningstillväxt i vår region. Men byggandet av bostäder har inte hängt med i den utvecklingen, säger Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare på Hyresgästföreningen.”

Rapporten visar också att Göteborg den kommun som sämst har följt med i utvecklingen. Trots att befolkningen i kommunen har ökat med 48 000 invånare har bara 19 000 nya bostäder tillkommit.

Dessutom har ungdomar mellan 20 och 27 år drabbats hårdast av bostadsbristen eftersom mer än hälften av dem står utan egen bostad.

“- Vi har frågat ungdomar om de vill flytta hemifrån. De flesta svarar självklart ja. Det är orimligt att de inte kan göra det, säger Lennart Sjöstedt.”

Källa: Göteborgs-Posten 7/2-06