Slott eller koja? rapport om ungas boende

Hyresgästföreningen har kommit med Per Oskarssons rapport “Slott eller koja?” som beskriver de olika situationer som råder på bostadsmarknaden för olika generationer. Detta är något som Jagvillhabostad.nu uppmärksammat i artikeln “Generationskrig nästa?” efter SBC:s rapport på samma tema. Slutsats: 40-talisterna lever på ungas bekostnad.

Man konstaterar i rapporten att det är tufft för 40-talisternas barn, betydligt tuffare för de unga än för deras föräldrar. Unga mellan 18-22 år har tappat mycket i sina disponibla inkomster jämfört med äldre generationer.

Visserligen har gruppen mellan 23-29 år fått ökad disponibl inkomst men denna har den ökade boendekostnaden ätit upp. Även de äldre unga mellan 30-39 år har tappat mycket även om de fått en ökad disponivel inkomst trots höga hyror. Värst drabbade är som vanligt ensamstående föräldrar.

Inkomstklyftan mellan äldre och yngre generationer har ökat kraftigt när det gäller konsumtionsutrymme efter boendekostnader. Fyrtiotalister och femtiotalister är ekonomiska vinnare i generationsperspektiv samtidigt som sextiotalister, sjuttiotalister och åttiotalister är förlorare.

“- Det brister i rättvisa mellan generationerna. Och det gäller inte bara boendet utan de ekonomiska villkoren i stort. Vi måste se till att det byggs fler bostäder och framför allt hyreslägenheter som de unga vill ha och har råd med, säger Barbro Engman, förbundsordföranden på Hyresgästföreningen.”

Detta är inget nytt för oss på Jagvillhabostad.nu men det är viktigt att det kommer rapporter som bekräftar de historier från verkligheten som vi kan ge.