Bygg mer och billigare för unga

Jagvillhabostad.nu syns i debatten ocm bostadskrisen i Göteborgs Tidning den 27 december. I vår artikel skriver vi att det inte är särskilt stora framsteg att det allmännyttiga företaget Framtiden enligt en rapport gjord av Temaplan förmedlar åtta av tio lägenheter till unga. Majoriteten av dessa unga hade redan en bostad (förstahandskontrakt) med bytesvärde.

“Trots Framtiden ser framtiden mörk ut för unga
Enligt en undersökning som Temaplan AB har gjort på uppdrag av Förvaltnings AB Framtiden förmedlas 8 av 10 lägenheter i Göteborg till personer under 30 år. Vi vet inte riktigt hur dessa siffror är framräknade, men stämmer det så är det bara att gratulera. Men att påstå, som Framtiden gör, att ungdomar har en mycket stark ställning när det gäller att etablera sig på den Göteborgska hyresmarknaden är en förolämpning mot bostadssökande unga vuxna:

En stor majoritet av de i undersökningen hade redan en bostad med bytesvärde (det vill säga inte ett andrahandskontrakt, studentlägenhet med mera utan en egen bostad).

31 procent av förmedlingarna handlade om att någon bytte sin lägenhet eller flyttade ihop, 18 procent förmedlades via “privat nätverk” eller annonser samt 25 procent via en direktkontakt med värden. Enbart 25 procent av lägenheterna var förmedlade via BoPlats Göteborg!

Jagvillhabostad.nu:s allt fler medlemmar i Göteborg känner att läget för dem är hopplöst på bostadsmarknaden. Vi har många fler medlemmar i Göteborg (3500 stycken) jämfört med Stockholm (2500 stycken). Allt fler efterfrågar en juste kö som kan förmedla lägenheter på ett mycket bättre sätt än Boplats Göteborg.

Nyligen kom också en rapport som Sven Bergenstråhle gjort som visar att unga mellan 20-27 år fått det ännu sämre på bostadsmarknaden i Göteborg de senaste två åren.

Därför menar vi att det Framtiden AB gör för unga inte räcker, det måste till ett samlat grepp om bostadsmarknaden och byggas mycket mer och mycket billigare. Frågan om vad som byggs måste ställas; är det på rätt ställen, med goda kommunikationer och till en rimlig kostnad?

Lösningen ligger i kostnadseffektivt byggande och att fokusera på de grupper som lider mest av bostadsbristen idag; unga, familjer med utländsk bakgrund och grupper som är mindre kapitalstarka än andra. Man bygger mycket i Göteborg men har inte förstått att det gäller att vara kundfokuserad och se om det verkligen är nödvändigt med det dyraste köket och kaklat badrum.

I Göteborg talar sig både Temaplan och politikerna varma för flyttkedjor, men vi ser inte att flyttkedjorna når ner till oss som står utanför den reguljära bostadsmarknaden.

Det saknas kunskap om hur flyttkedjorna egentligen ser ut men de når uppenbarligen inte till Göteborgs 20-27-åringar, enligt rapporten som Sven Bergenstråhle presenterat.

Så tack Framtiden för att ni ser till oss unga, men det räcker inte, fler måste se till vårt behov och se att unga behövs för tillväxten och framtiden för staden.

Sofia Larsson
Tobias Olsson
Sofia Larsson är projektledare för Jagvillhabostad.nu.
Tobias Olsson är lokal verksamhetskoordinator.”