Generationskrig nästa? Jagvillhabostad.nu i SvD!

Jagvillhabostad.nu fanns den 30 oktober med på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt. Här kan du läsa vår artikel, och gå in på Svd:s sida och kommentera!

“SCB presenterade nyligen en rapport som visar att den yngre generationen får det allt svårare – med sämre ekonomi och sämre hälsa – medan pensionärerna frodas och har det allt bättre.

Jag vill ha bostad.nu, en organisation för unga av unga som tröttnat på bostadsbristen, vill verkligen inte missunna den äldre generationen något, de har arbetat och slitit ett helt liv. Det vi inte tänker acceptera är att de lever i överflöd på vår bekostnad.

Vi har i dag cirka 7 000 medlemmar mellan 18-35 år, varav de flesta saknar säkert boende. Därför försöker vi påverka politiker och byggare för att få en chans att ta oss in på bostadsmarknaden. Tyvärr bemöts vi inte alltid på bästa sätt. Ungas problem tas oftast inte på allvar, eftersom politikerna inte själva berörs av dem. Till exempel har det under en längre tid varit omöjligt för oss att få träffa ledande politiker i Göteborg, eftersom de tycker att vi driver bostadsförmedlingsfrågan för hårt.

När dagens pensionärer var unga fanns en rad olika stödformer som hjälpte dem att ta sig in på bostadsmarknaden. Ett exempel är egnahemslånet som existerade fram till 1953. Då kunde man ta fördelaktiga lån, både för att köpa bostad och för att köpa möbler och annat till lägenheten.

Efter egnahemslånet kom andra subventioner. De som köpte hus under 70-talet hade dessutom lyckan att se sina lån försvinna i inflationen och ränteavskrivningarna. Dagens unga kan leta efter stöd med ljus och lykta. De existerar inte. Regeringen talar om satsningar på unga för att komma in på arbetsmarknaden, men vad menar politikerna egentligen med sina ord? Alfa-kassa, som är den motsvarighet till a-kassa som finns för unga som inte arbetat? Eller praktiktjänster? Var är de reella stöden? För att unga ska kunna efterfråga bostäder måste de ha råd att betala för dem, det vill säga ha arbeten och kunna försörja sig.

Genom alla tider har de äldre generationerna stöttat unga på olika sätt. I dag ska vi klara oss själva. Utan arbete, med vacklande hälsa och – framför allt – utan pengar.

Redan i dag finns motsättningar mellan generationerna, då de äldre har bostäder, fasta jobb och hög levnadsstandard, medan unga harvar runt på andrahandsmarknaden med vikariat och sjunkande levnadsstandard. Vi lever dessutom i ett generationssegregerat samhälle med få mötesplatser över gränserna, både inom arbetslivet och på fritiden. Unga lever för sig, utanför samhället i många fall, och känner sig som främlingar i sina egna städer. Är det meningen att vi ska rusta upp till ett generationskrig? Är det meningen att unga ska bli ännu mer alienerade från samhället?

Lösningen borde vara att omfördela pengar från de rikare äldre generationerna till de fattigare yngre. Detta kan ske genom skattesystemet eller genom att utnyttja pensionsfonderna för att bygga bostäder.

Instifta bostadsgarantier för unga, ge oss egnahemslån och ge oss en chans att skapa ett vuxenliv innan vi befinner oss i medelåldern. Bostadsbristen är till stora delar ett storstadsproblem. Men det är i storstäderna som jobben finns – och därför är det till dessa städer vi unga måste flytta. Vi behöver dock, liksom tidigare generationer, stöd för att etablera oss på bostadsmarknaden. Annars kommer många av oss aldrig att kunna ta det ansvar som ett eget boende innebär.

Våra medlemmar berättar att de tvingas flytta tillbaka hem till sina föräldrar. Detta är verklighet också för personer som är över 30 år och som har egna barn. Är det rimligt? Vi unga anklagas allt oftare för att vi lever ett ungdomsliv mycket längre än vad vi borde, men vi frågar: vad är alternativet?

Med tillfälliga anställningar, andrahandskontrakt och ökad stress och sämre självförtroende är det svårt att kalla sig vuxen på riktigt. Vi vill ta ansvar för våra liv men måste också få en verklig möjlighet att göra det.
Det är dags att fundera på lösningar innan motsättningarna mellan generationerna blir ännu större än de är i dag. Den äldre generationen borde tänka på framtiden och satsa på oss unga. Vi ska försörja era pensioner och ta hand om er på ålderns höst. Se till att ha oss med er i framtiden – inte mot er.

Jagvillhabostad.nu
Sofia Larsson
Projektledare

Linn Derefeldt
Nationell verksamhetskoordinator

Tobias Olsson
Lokal verksamhetskoordinator”