Unga förlorare i generationskampen

Idag skriver man på DN debatt om SCB:s nya rapport: Ungas ekonomi och hälsa försämras samtidigt som de äldre får det bättre. Denna nya rapport av Joachim Vogler och Lars Häll visar att unga allt oftare oroar sig för sin framtida ekonomi och risken att bli arbetslös. Det är alltså ett generationskrig om resurserna i vår välfärd som trappas upp, där vi unga redan är förlorare.

Inkomstklyftan har ökat drastiskt mellan de äldre och de unga har ökat markant. rapporten av SCB är baserad på 100 000 intervjuer under åren 1980 till 2003. Den visar att välståndet kryper upp i åldrarna och att 40-talisterna inte bara är rikare utan också friskare än de unga.

Rapportskribenterna menar att det finns ett informellt generationskontrakt som ligger till grund för välfärdsförsörjningen under olika livsfaser. Detta kontrakt ska garantera att våra barn får ett gott liv, att ungdomar ska ledas in i ett bra liv som vuxna och att pensionärer får rimliga pensioner och omsorg. De menar också att generationskontraktet inte fungerar längre eftersom generationsklyftorna ökar sedan länge. Välståndet kryper upp i åldrarna.

Under 90-talet försvann mer än vart tionde jobb och återhämtningen har varit dålig vilket har drabbat unga framför allt. Senare etablering i arbetslvet innebär en lägre inkomst i högre åldrar än tidigare och en lägre levnadsstandard. Detta borde också påverkas av bostadsmarknanden och göra unga mindre attraktiva även på denna marknad.

Generationsskillnaderna har alltså ökat när det gäller disponibla inkomster. Ungdomsfattigdomen är mycket högre än fattigdomen i medleåldern skriver man på DN:s debattsida. De ger några exempel på hur detta visar sig: Semesterresandet bland unga har minskat medan det ökat bland pensionärer. Bilinnehav visar samma trend liksom utrymmesstandarden i boendet har minskat bland unga men ökat i medelåldern och bland pensionärer.

Allt fler unga bor också ensamma, vilket är en följd av fler separationer. Unga vuxna umgås också mindre med anhöriga och grannar, medan vänkontakterna har ökat.

Vogel och Häll menar att statistiken visar att ungas etablering är allt svårare och detta beror på ökade utbildningskrav, arbetsmarknads- och bostadsproblem. De menar att det finns växande barriärer och ökad konkurrens från äldre generationer och undrar hur man kan bryta de mekanismer som rapporten pekar på.

Det undrar Jagvillhabostad.nu också eftersom vi inte vill se ett riktigt generationskrig där vi unga har betydligt svårare att hävda oss mot de mer välbärgade äldre generationerna.

Källa: www.scb.se samt Dagens nyheter 19/10-05