Var är alla bostäder?

Sofia Larsson, projektledare på Jagvillhabostad.nu, började med att hälsa alla välkomna och ge nätverkets bild av läget i Göteborg. Sedan tog Pelle Oskarsson, ekonomijournalist på Caliber media och tidningen Tromb över och pratade om den rapport han skrivit; “Slott eller Koja? En rapport om boende, välfärd och ökade generationsskillnader”. Innan pausen berättade Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare på Hyresgästföreningen, om sin rapport “Tillväxt och växtvärk i Göteborgsregionen. Enligt den rapporten behövs det byggas 11 500 bostäder i regionen nu för att ens komma ner till Stockholms nivå på bostadsbrist.

Efter pausen berättade Susanne Svartengren och Camilla Palm från Statistiska centralbyrån om den färskaste boendestatistiken och om unga vuxnas allt mer utsatta situation. Antero Sjöman, ordförande i Antidiskrimineringsbyrån, avslutade talarlistan med att ge sin syn på diskrimineringen på Göteborgs bostadsmarknad, bland annat om tvivelaktiga uthyrningspolicys hos Gårdstenbostäder.

I diskussion som följde satt några politiker i panelen samt Maria Meyer-Martins, VD på Boplats Göteborg och Antero Sjöman. En av de första frågorna som dök upp var hur många bostäder de olika politiska partierna vill ska byggas under nästa mandatperiod. Socialdemokraterna genom Owe Nilsson utlovade 8 000 nya bostäder, liksom inför förra valets löfte. Moderaternas Susanna Haby anser att antalet bostäder egentligen är ointressant, det viktigaste är att de blir bra, men tyckte ändå att minst 8 000 bostäder kanske kan byggas. Kjell Björkqvist från folkpartiet vågade sig på en högre siffra, kanske 10-12 000 under den kommande mandatperioden utlovade han. Vänsterpartiets Marie Lindén hade kvällens högsta siffra med minst 12 000 bostäder.

Tyvärr betyder ju detta att status quo kvarstår – bristen på bostäder är mycket större än den utlovade nybyggnationen redan idag och med den tillväxt regionen har kommer än fler söka sig hit. Många är de som ännu inte fått kliva upp på bostadskarriärstegen, liksom 90-talisterna, den största kullen på länge, som under nästa mandatperiod kommer försöka ta sig in på bostadsmarknaden.

Susanna Haby (m) vill att Göteborg måste bli bättre på att attrahera små och nya byggare för att kunna bygga fler och mer kostnadseffektiva bostäder. Idag är det mest de stora drakarna som bygger i Göteborg. Hon tycker också att planeringsprocessen är på tok för invecklad och att det tar för lång tid att få bostäder till stånd. Hon menar också att man måste ta större ansvar, till exempel som förälder kan det vara viktigt att se över sin egen situation och hur man kan hjälpa sina barn som vill flytta hemifrån. När vi talade om Boplats Göteborg säger Susanna att det är viktigt att fråga sig hur Boplats kan utvecklas då det förekommer diskriminering i dagsläget.

Marie Lindén (v) menar att det måste byggas nu och att det som byggs måste vara kostnadseffektivt så att alltfler kan efterfråga bostäderna. Marie pratade också om segregation, efter en fråga från Centerpartiet, där hon menade att det är viktigt att se blandstaden i sin helhet, där bostadsrätter ska byggas i områden med många hyresrätter men också att billiga hyresrätter ska byggas i områden med många bostadsrätter. Vänsterpartiet vill att Boplats Göteborg ska förmedla sina lägenheter efter kötid då dagens system är otillräckligt.

Kjell Björkqvist (fp) tycker att det är viktigt att man hittar nya lösningar inom bostadsproduktionen. Det traditionella sättet att bygga är kostsamt och även om det är viktigt att sänka priserna inom detta område behövs det alltså även nya lösningar. De konkreta förslag som nämndes var att bygga baracker på 10 årskontrakt eller lägenheter med många gemensamma ytor som många hushåll kan dela. Kjell delar också Susannas åsikt om krångliga regler vid nybyggnation. Vad gäller segregationen vill Kjell via det kommunala företaget Framtiden AB, som innehåller alla kommunens egna bostäder, ge möjligheten att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Men att ombilda bostadsrätter till hyresrätter i till exempel Örgryte, som en i publiken frågade efter, har man enligt Kjell inte makt att göra.

Owe Nilsson (s) är inte nöjd med antalet bostäder man kan lova, men menar att vallöftet även bottnar i vilka resurser som finns att planlägga bostäderna. Han vill också att 1000 av de byggda lägenheterna ska vara direkt till unga icke-studenter, men riktigt hur detta ska se ut är inte bestämt ännu. Jagvillhabostad.nu överlämnade vår bostadskö med 8973 (åttatusenniohundrasjuttiotre!) namn som kräver att förmedling av bostäder ska ske efter kötid! Owe Nilsson tackade så mycket, skakade hand och log. Vad som händer får vi väl se.