Integrationsverket: Diskriminerande strukturer segregerar

Integrationsverket konstaterar i sin rapport Integration 2005 att det finns strukturer på bostadsmarknaden som försvårar för människor med utländsk bakgrund. Det är både regler och strukturer samt medveten diskriminering som förhindrar dem att göra boendekarriär. Jagvillhabostad.nu:s bostadsspel om diskrimineringen på bostadsmarknaden verkar tyvärr vara mycket aktuellt.

Den invandrade befolkningen har under de senaste tio åren blivit större i de resurssvaga stadsdelarna, oavsett hur konjunkturen ser ut. Det beror enligt Integrationsverket på diskriminerande strukturer på bostadsmarknaden. Det finns två sorter: institutionell diskriminering och preferensdiskriminering.

Den institutionella diskrimineringen är inbyggd i systemet och behöver inte i sig vara etniskt diskriminerande, men blir det ändå då de praktiskt missgynnar vissa grupper. Preferensdiskriminerig handlar om att till exempel bostadsförmedlare missgynnar utrikesfödda.

Andreas Sandberg är bostadsexpert på Integrationsverket och han säger att många som drabbas av diskriminering inte förstår det. Har man ingen insyn i hur förmedlingen går till är det lätt att utan ifrågasättande acceptera ett nej, säger han till tidningen. Han välkomnar regeringens krav på mer tydliga förmedlingsregler.

Under början av juli lanserar Jagvillhabostad.nu sitt bostadsspel (4 gånger 5 meter stort) under politikerveckan i Almedalen där man på ett lättillgängligt sätt visar hur tuff bostadsmarknaden är för invandrade svenskar unga och andra. Du kan kika på spelet genom att klicka på länken till höger.

Källa: Vår Bostad 7/6-06