SVT:s Faktum driver med bostadsminister Odell

SVT:s samhällsprogram Faktum driver med kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell och hans uttalanden kring slopandet av statliga stöd till bostadsbyggandet.

Faktums humorinslag China Public Television, som hyllar “den nya arbetarregeringen”, rapporterar om de “rimligare hyror” som kommer bli följden av att ränte- och investeringsbidragen slopas. Man skriver:

“Detta innebär att hyrorna för lägenheter blir rimligare. Hyran för en nybyggd tvårumslägenhet kan komma att justeras upp med cirka 30 procent. Detta är lovvärt, då högre hyror stimulerar de boende att höja sina inkomster och därmed öka samhällets välstånd.

Vidare är de höjda hyror också en tydlig markering om att bostad ej längre är en medborgerlig skyldighet. Det står varje svensk medborgare fritt att välja om han vill bo eller inte.”

Artikeln fortsätter:

“Enligt räkenskapskunnige kommun- och finansmarknadsminister Odell kommer de indragna bidragen att leda till ökat bostadsbyggande. Mats Odell är dock förtegen om hur de ökade byggkostnaderna kommer att stimulera byggandet. Detta är klokt av kommun- och finansmarknadsministern. Politiska beslut som leder till paranormala effekter bör betraktas som statshemligheter av strategisk vikt.”

Källa: svt.se 23/10-06