Högre hyra att vänta efter slopade bidrag

Efter årsskiftet får man vänta sig högre hyror eftersom stöd till hyreshus slopas efter årsskiftet. Då försvinner räntebidragen och på sikt försvinner också det investeringsstöd som funnits för nyproduktion av mindre lägenheter.

Hyresgästföreningen har räknat ut att detta sammantaget kan öka hyran från 4 700 till 6 100 kronor per månad för en liten lägenhet. Dessutom måste man skynda sig om man vill får investeringsstöd för nyproduktion.

“- Bygget måste vara påbörjat före den 31 december. Bottenplattan ska vara gjuten eller källarmuren på plats. Det räcker inte med en grävmaskin som skrapat lite på ytan och några plintar, säger Assar Lindén, jurist på Boverkets bidragsenhet.”

Man menar på Boverket att det statliga stödet haft stor betydelse för vad som byggts.

“- Vi har lovat 2 000 nya bostäder per år med en stor andel hyresrätter. Nu försvinner stora pengar, men jag hoppas att indragningarna inte sätter stopp, säger Owe Nilsson (s), ordförande i Göteborgs fastighetsnämnd.”

Stigberget AB planerar 452 hyreslägenheter på Friggagatan. Både storlek och hyra är anpassade till det gamla systemet, men eftersom man inte hinner igång med bygget innan årsskiftet kommer man gå miste om 57 miljoner kronor.

Källa: Källa Göteborgs-Posten 20/10-06