Jagvillhabostad.nu träffade Malmös stadsbyggnadsdirektör

Nätverket hade ett efterlängtat möte med Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson där vi diskuterade Malmös framtida utmaningar och om hur staden jobbar med bostadsförsörjningen. Bland annat presenterade Jagvillhabostad.nu de planer vi har på att vara med och bygga i Malmö.

Den gällande översiktplanen (det “dokument” som berättar var och hur Malmö kan växa i framtiden som klubbas av stadens politiker) för Malmö rymmer 30 000 nya bostäder. I dagsläget finns planer på cirka 10 000 bostäder och planer på cirka 6 700 bostäder är redan antagna. Christer Larsson gör bedömningen att stadsbyggnadskontoret, som är det ansvariga kontoret, har läget under kontroll.

En spännande grej är den gamla kontinentalbanan (dagens järnväg som går runt hela Malmö om du till exempel ska till Köpenhamn) som blir över när Citybanan är färdig. Den kommer istället att användas för att köra pendeltåg på med nya stationer i Malmös ytterkanter. Det kommer att innebära många möjligheter för nya bostäder, speciellt då infrastruktursatsningar i regel drar till sig byggare och fastighetsägare. De nya stationerna innebär också förhoppningsvis att dagens C-lägen (Staden delas ofta in i A, B och C-lägen där A är de traditionellt mest attraktiva delarna) inte längre utgör ytterkanterna av staden utan istället mer integrerade med ny bebyggelse.

Malmö vill gärna fokusera på lägenheter som unga vuxna kan efterfråga, med fokus på vanliga lägenheter istället för studentlägenheter då de egentligen strider mot det antagna bostadsförsörjningsprogrammet.

Christer Larsson framhåller en småskalig fastighetsfördelning som en fiffig lösning på att hålla nere kostnaderna vid nyproduktion. Speciellt i dagsläget med slopade investeringsbidrag och räntebidrag, vilket antagligen kommer att slå hårdare mot de stora drakarna, som har andra krav på vinstmarginaler och direkta vinster från aktieägare.