Bostadsrätter kan göra hyresrätter billigare

Företaget Botrygg Bygg från Linköping låter bostadsrätter finansiera hyresrätter i ett projekt i Malmö. Man kan också tänka sig att bygga skolor och annat i anslutning till detta i Västra hamnen.

Botrygg Bygg bygger mycket billigare än andra entreprenörer och en av anledningarna till det är att man jobbar direkt med sina underleverantörer. De håller samman hela processen vilket gör att det blir billigare i slutänden.

Botrygg Bygg kan bygga till en kostnad av 1350 kronor per kvadratmeter, 200 kronor dyrare än om investeringsstödet funnits kvar. Man vill bygga 500 bostäder inom de närmaste tio åren och av de, 150 stycken i Västra hamnen.

Man beräknar att kunna komma igång med byggandet inom två år.

Källa: Sydsvenskan (pappersversionen) 3/12-06