Segregationen blir allt större

Dagens nyheter skriver om problemen för unga och invandrade svenskar när bostadsmarknaden blir allt tuffare. Lotta Jaensson, nationell bostadssamordnare är bekymrad över en bostadsutveckling som tvingas fler till dyra lån, om de ens går att få.

“- Många i Sverige, invandrare såväl som ungdomar och människor med tillfällig anställning, kommer att hamna ännu mer utanför. Det är ett systemfel att de inte stämmer in i bankernas konservativa synsätt och inte får lån, samtidigt sätts tryck på att allt fler ska äga sin egen bostad, säger Lotta Jaensson.”

Nationella bostadssamordnaren tycker att det är bra att nya kreditinstitut på marknaden, såsom exempelvis Bluestep, kommer in på marknaden. Men man tvingar samtidigt människor att låsa sig vid fasta höga räntekostnader.

Segregationen blir bara större när det blir mindre möjligheter att hyra bostäder, något som händer när hyresrätterna i Stockholm ombildas till bostadsrätter. Lotta Jaensson fortsätter:

“- För de unga blir det katastrofalt. De har inte fasta jobb, lägre inkomster och osäkra inkomstförhållanden. Om bristen på hyresrätter blir ännu större vet inte jag var de som inte har råd att köpa sin bostad ska bo.”

Jaensson tycker också att det är olyckligt om man minskar på takten när det gäller att bygga hyresrätter.

Men Kristina Alvendal (m), bostads- och integrationsborgarråd i Stockholm, håller inte med, utan menar att den borgerliga regeringen kommer att fortsätta stimulera byggandet av hyresfastigheter trots att man tar bort exempelvis investeringsbidragen.

“- Vi har sagt att det ska byggas 15 000 nya bostäder i Stockholm under vår mandatperiod, en stor del av dessa ska vara hyresrätter. Det finns inga beslut på att några bostadsbyggen i länet ska stoppas, säger hon.”

Hon menar vidare att om det blir för höga kostnader för bostadsbolagen går det att lösa exempelvis genom att bygga fler lägenheter på samma tomt eller bygga mindre lägenheter.

Källa: Dagens Nyheter 27/11-06