Odell tror inte på minskat bostadsbyggande

Bostadsminister Mats Odell sade i en debatt i riksdagen att han inte tror att bostadsbyggandet kommer att minska när investeringsbidragen försvinner vid årsskiftet.

Odell menar istället att prognoserna för bostadsbyggande ser mycket bra ut, skriver tidningen. Han tror att den starka konjunkturen och hushållens stigande inkomster kommer leda till att efterfrågan på bostäder kommer öka. Han säger att:

“-Det innebär att de riktade subventionerna flyttas till hushållens plånböcker och deras efterfrågan på bostäder väntas öka kraftigt.”

Mats Odell sade också i riksdagens frågestund att han gemensamt med parterna på bostadsmarknaden vill hitta långsiktiga lösningar som inte bygger på tillfälliga subventioner, skriver Privata Affärer.

Avslutningsvis sade Odell att de 100 miljoner kronor om året som regeringen har avsatt för människor med svag ekonomi kanske kan handla om lån till ungdomar som vill ta sig in på bostadsmarknaden.