Inte bara flytt från Danmark

Länge har det rapporterats om de strida flyttströmmarna från Köpenhamn till Malmö, men nu finns det också de som flyttar åt andra hållet. Allt fler barnfamiljer flyttar till Köpenhamn, en stad som får en allt yngre befolkning varje dag.

När fler svenska barnfamiljer flyttar till Köpenhamn ökar trycket på skolor och barninstitutioner. Det är bland annat till Örestad och till Teglholmen och Sluseholmen som barnfamiljer flyttar. Just nu bygger man 6000 bostäder i de båda sistnämnda stadsdelarna, en ny skola planeras också, och i Örestad kommer man bygga tre nya skolor.

Det är en tydlig trend att Köpenhamn blir en allt yngre stad, unga barnfamiljer flyttar in medan äldre personer lämnar staden. Invånarantalet i Köpenhamns kommun stiger, i år föds det cirka 8000 barn, lika många som på 60-talet.

Källa: Nytt från Öresund 7/12-06