M vill sälja bostäder

I Lund har debatten börjat om allmännyttans hyresrätter och moderaterna i Lund vill sälja ut. Även i Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Trelleborg finns redan planer på en försäljning.

“- Vi i moderaterna är positiva till att sälja till de boende som då får bilda bostadsrättsföreningar. Men vi har inte diskuterat färdigt än med de andra partierna i alliansen, säger Lunds nya kommunalråd Mats Helmfrid (m).”

Men de menar fortfarande att initiativet ska ligga hos de boende och kommunens ansvar är att informera om möjligheten samt ha en positiv inställning.

“- Fördelen blir att de boende äger sina lägenheter och får ett större inflytande. På sikt blir bokostnaden lägre genom att man betalar till sig själv, säger Mats Helmfrid.”

Men man kommer inte sälja ut hela kommunens bostadsbolag. Däremot i Lomma finns ett tidigare beslut om att sälja hela det allmännyttiga beståndet, dock till en privat hyresvärd och inte till de boende.

I Staffanstorp planerar man att sälja ut halva det allmännyttiga lägenhetsbeståndet.

Men i Höör och Vellinge ser man på det hela på ett annat sätt, man anser att de kommunala bostadsbolagen är viktiga garanter för att det också i fortsättningen finns och byggs hyresbostäder

Källa: Sydsvenskan 6/12-06