Alla inte imponerade av satsningen på ombildning till bostadsrätt

Den 22 januari öppnades det första av Stockholms stads friköpskontor, i Rinkeby. Där ska medborgarna informeras och få tips för att kunna ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter. Men bostadsforskaren Bengt Turner tycker att det är en dålig satsning.

Väldigt få från stadens ytterområden har tecknat intresse för att ombilda sina lägenheter, och tidningen har pratat med Bengt Turner från Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala Universitet, som inte är förvånad. Han säger:

“- Det hela bottnar i två stora huvudproblem: dels finns det inte stora övervärden där ute i förorterna och inga marknadskrafter som hjälper själva processen. Det råder också stor tveksamhet om framtida utgifter för det nödvändiga underhållsarbetet. Dels är de som ska köpa inte alltid gångbara i banken.”

Bengt Turner tror att allmännyttans lägenheter i innerstan kommer gå åt fortast, och att det blir problematiskt i så fall. Han fortsätter:

“- Har man till sist bara ytterförorterna kvar blir allmännyttan en filial till socialförvaltningen. Då försvinner också möjligheten till att göra bostadskarriär för hyresgästerna. Jag är i och för sig stor vän av ett blandat boende i de tunga miljonprogramsområdena men jag tror inte att det går utan kommunala eller statliga subventioner.”

Tidningen har pratat med Familjebostäder och Stockholmshem, som båda antyder att de inte kommer renovera hus som är i farozonen för att ombildas. Svenska Bostäder däremot säger att de gör en storsatsning på Järvafältet, eftersom de tror att de kommer behålla fastigheterna.

Källa: Dagens Nyheter 21/1-07