Hyresgaranti kommer i vårpropositionen!

Enligt SVT:s Rapport kommer regeringen i vårpropositionen att lägga förslag på att införa en hyresgaranti för unga och andra utan fast arbete. Detta är i princip samma förslag som den förra regeringen lade, men aldrig genomförde.

Kommunminister Mats Odell säger till Rapport att:

“-Det är fler och fler som har andra anställningsformer, men mycket väl kan betala en bostad, och dem ska vi hjälpa så att de också faktiskt får ett hyreskontrakt.”

Förslaget innebär att staten står som borgensman för de kommuner som vill införa hyresgarantier. Nu utreds vilka som ska få ta del av hyresgarantin, men det är enligt Rapport klart att det kommer ställas ett tydligt krav på betalningsförmåga.

Jagvillhabostad.nu:s Sofia Larsson uttalar sig i inslaget och säger bland annat att:

“-Det krävs mycket, mycket starkare åtgärder än hyresgarantier, men vi får hoppas på det bästa. Det är ett steg i rätt riktning.”