Jagvillhabostad.nu träffar Odell

Den 19 januari träffade tre representanter för Jagvillhabostad.nu kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (kd) för att diskutera bostadspolitik. Det var ett intressant och givande möte, som kommer följas av fler träffar. En viktig fråga är just förutsättningarna för hyresrätten i framtiden, menar Odell.

På mötet deltog två medlemmar och projektledaren, Odell samt pressekretare Mia Widell och politiskt sakkunnigen Daniel Liljeberg. Vi började med att diskutera byggregler samt PBL (Plan- och Bygglagen)som vi alla var överens om måste förenklas. Det är dock Andreas Carlgren, på miljödepartementet som har hand om de frågorna.

Vi pratade också mycket om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden, hur detta ökar stressen, och också är nära sammankopplad med arbetsmarknaden. Inför mötet fick alla medlemmar höra av sig med saker de vill att vi skulle ta upp, och den viktigaste frågan handlade just om en otrygghet som det innebär att inte ha ett fast boende. För ministerns del tror vi att det var viktigt att han får en mer realistisk bild av verkligheten, efter de uttalande han gjort om att det finns en valfrihet på bostadsmarknaden och att studenter kan bo inneboende. Han lyssnade intresserat och ställde en hel del frågor.

Vi talade om hyresgarantierna, som kommer i vårpropositionen eller i vårbudgeten, där Odell vill höja anslagen. Kreditgarantier för att köpa bostad kommer först under 2008. Här kommer uppenbarligen bankerna ha en viktig roll.

Vad gäller de slopade investeringsbidragen är ministern kritisk till den förra regeringens politik, som han tycker har byggt på tillfälliga subventioner som enbart kommit byggbranschen till godo. Odell vill ge subventionerna till de boende och tycktes syfta på en sänkning av fastighetsskatten, liksom att alla får mer pengar i plånboken med skattesänkningar på inkomst. Det verkar inte som om vi kan vänta oss skattesänkningar på produktionssidan, exempelvis en momssänkning som tidigare diskuterats från alliansen.

Bostadsbidragen kommer att finnas kvar och Odell hänvisade här till socialminister Göran Hägglund. Vi kritiserade dock hur det är utformat och att det borde ges till även de i behov som är över 29 år.

Vi tog upp Boutredningen, som ju läggs ned av regeringen i slutet av januari. Ministern är kritisk till utredningen och menar att man kan komma tillrätta med de ungas bostadssituation med andra åtgärder. Vi lade fram nyttan med ökad information om just ungas boendesituationer, och hur vi har uppskattat utredningen, men inget av detta verkade Odell nappa på.

På agendan fanns också behovet en ny folk- och bostadsräkning, eller snarare avsaknaden av den. Odell undrade varför inte byggbolagen tar reda på detta och poängterade också att ju mer det byggs desto mer lyhörd kommer byggbranschen bli. Vi hävdade dock även statens ansvar i denna fråga.

Vi talade sedan om vikten av vettiga bostadsförmedlingar, där problemen i Göteborg verkade komma som en nyhet för ministern. Diskriminering i förmedlingen av bostäder är ett problem som även involverar integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Mats Odell verkade positivt inställd till Jagvillhabostad.nu och initierade fler möten med nätverket och andra aktörer för ett närmare samarbete. Odell har haft ett samtal med bland andra Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna i syfte att utveckla hyresrätten och Jagvillhabostad.nu inbjöds som samarbetspartner. I anknytning till detta avslutade ministern med att be Jagvillhabostad.nu fundera på följande: Om vi fick göra en önskelista, hur skulle hyresrätten utvecklas? Ska man ha något form av statligt stöd? Hur ska det utformas? Vad är mindre bra? Vi kommer behöva alla medlemmars hjälp för att kunna vara med och utforma och kritisera regeringens bostadspolitik i framtiden.

På det hela taget var det ett bra möte, och det är viktigt att vi både samtalar med regeringen och fortsätter att kritisera densamma i debattartiklar och uttalanden. Vi lämnade också över broschyren “Hej Mats!”, som ni kan läsa nedan.