Många lägenheter på Boplats Göteborg

Boplats Göteborg har ökat antalet annonser som lagts ut på hemsidan under förra året. Under 2006 hade man 8025 stycken lägenheter uppe och trafiken på sidan har också ökat, med 1,5 miljoner fler träffar än tidigare. De menar att detta varit en medveten strategi från Boplats.

2006 annonserades 8 025 lägenheter jämfört med 6650 året dessförinnan.

“- Vi arbetar ständigt med att få fler bostadsföretag att annonsera sina lägenheter hos oss så att vi får ut fler lägenheter på den öppna marknaden, säger Maria Meyer-Martins, VD på Boplats Göteborg.”

En stor andel till ökningen är att två större företag anslöt sig under 2006: Chalmers studentbostäder och Mölndalsbostäder.

“- Antalet lägenheter från de privata fastighetsägarna ökade med 14 procent under 2006 och vi hoppas att den trenden håller i sig i takt med att vi utvecklar vår service, säger Maria Meyer-Martins.”

Man har ökat antalet registrerade med 20 000 sen 2005. Intresseanmälningarna har också ökat.

I genomsnitt gjordes 1 455 intresseanmälningar per lägenhet i centrum, medan genomsnittet för norra Göteborg låg på 309 intresseanmälningar.

Källa: Pressmeddelande från Boplats Göteborg 4/1-07