Lättare att få studentbostad

Det ser ljusare ut på bostadsmarknaden för Lunds studenter, de senaste två åren har kötiden på korridorrum nästan halverats. Detta menar vd för AF-bostäder i Lund, som ser en tydlig förbättring på studentbostadsmarknaden. Studentkåren säger dock att läget går från svår till lite lättare och att kostnaden för boendet ökat.

“- För en student som söker bostad ser läget mycket ljusare ut nu än tidigare, säger Rolf Svensson, vd AF-bostäder.”

Orsaken till förändringen är att tillgången på studentrum ökat sedan hösten 2004. För en månad sedan stod ett par korridorrum på AF-bostäder tomma för första gången på femton år. Men bara en månad, så det är inte direkt ett överskott på marknaden…

Rolf Svensson menar att den främsta anledningen till att trycket lättat är att landets högskolestudenter blir färre. Dessutom byggs det mycket i regionen.

Men på Lunds universitets studentkår (LUS), menar man att det trots lättnaden på bostadsmarknaden är fortsatt svårt att få tag på ett bra boende som student.

“- Bostadssituationen har gått från svår till lite lättare. Det är fortfarande ett stort problem för många, säger Martin Lundqvist, Lus ordförande.”

Det är framför allt svårt att få tag på ett boende till en kostnad som man klarar på sitt studiemedel.

Källa: Sydsvenskan 23/2-07