Ombildningar sker i allt snabbare takt

Under 2006 ombildades nästan 2000 hyresrätter till bostadsrätter i Göteborg. Detta skedde samtidigt som allt färre hyresrätter byggdes skriver Göteborgs-Posten. Jagvillhabostad.nu uttalar sig om problem för unga av en allt mindre hyresmarknad.

Enligt Fastighetskontorets statistik har det sedan år 2000 ombildats över 8000 lägenheter i centrala Göteborg, samtidigt som knappt 3000 hyresrätter byggts nya.

“- Jättemånga hyreslägenheter har försvunnit. Tyvärr finns små möjligheter att ersätta med liknande nyproduktion i centrala lägen, säger Owe Nilsson (s), ordförande i fastighetsnämnden.”

Just nu bekymrar sig Owe Nilsson extra mycket över nyproduktionen eftersom de statliga subventionerna till hyresrätter avskaffats och flera byggare dragit öronen åt sig och inte får sina ekonomiska kalkyler att gå ihop.

Inom allmännyttan vill man inte ombilda centrala lägenheter, utan kommer att fortsätta förvalta dessa trots att stopplagen försvinner. Man planerar också att förtätat i just innerstan.

Under 2006 såldes1 935 hyreslägenheter ut medan endas 224 nya hyreslägenheter byggdes, vilket ger ett netto på -1 711 hyresrätter.

Magnus Ersman, ansvarig för näringspolitik på Fastighetsägarna Göteborg menar att det beror på den reglerade hyresmarknaden att det inte är lönsamt att investera i privata hyresfastigheter. För privatpersoner är det dock ett klipp att köpa sin hyresrätt om man bara har råd. Snittpriset för bostadsrätter i Göteborg ligger på 21 000 kronor per kvadratmeter.

Men just bland unga är det få som har råd att skuldsätta sig med sådana priser.

“- Folk släpper inte hyreskontrakt i hus som kanske ska ombildas, i stället hyr man ut i andra hand. När huset blir bostadsrätt åker andrahandshyresgästen ut direkt, och förstahandshyresgästen tar vinsten. Utan eget kapital eller en skitbra anställning har du ingen chans att köpa nån bostadsrätt – och antalet andrahandslägenheter minskar, säger Tobias Olsson på nätverket Jagvillhabostad.nu.”

För unga är det heller ingen lättnad att privata fastighetsägare skulle vilja satsa mer på hyresrätter om de får ökad möjlighet att höja hyran.

Källa: Göteborgs-Posten 24/2-07