Hyresgarantier redan i sommar

Redan i sommar är Malmö stad beredda att gå in som garant för unga utan fast jobb som söker bostad. Bostadsminister Mats Odell har nyligen föreslagit hyresgarantier och kommunalråd Anders Rubin lovade redan innan valet hyresgarantier för unga.

Förslaget om hyresgarantier kom redan för ett år sedan från den förra regeringen. Nu har sittande regering tagit upp förslaget igen och vill införa en statlig hyresgaranti som administreras av kommunerna.

Den ursprungliga tanken var att Malmö stad skulle gå i borgen för sex månadshyror för unga fast arbete, om de ville flytta till en egen bostad.

“- Idén grundade sig på ett förslag från den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Jag tror inte vi får genomföra det nu. Det finns inget lagstöd, förklarade Anders Rubin för en dryg månad sen.”

Men nu har Mats Odell planer på att införa en hyresgaranti för ungdomar som saknar fast arbete.

“- Garantin ska underlätta för sådana som annars skulle ha svårt att få ett hyreskontrakt. Till kommuner som är beredda att gå in som hyresgarant kommer vi att ge ett ekonomiskt incitament, säger bostadsministerns statssekreterare Dan Ericsson.”

Anders Rubin tror inte riktigt på att förslaget kommer att genomföras, men regeringen ska presentera ett färdigformulerat förslag den 22 mars. En uttalad förhoppning från regeringen är att intresserade kommuner kan börja agera hyresgaranter redan från och med den 1 juli.

Källa: Sydsvenskan 23/2-07