Pressmeddelanden

Regeringen släppte idag sin proposition “Vissa bostadspolitiska åtgärder”, som innehåller två förslag till lagändringar: dels en ändring i allbolagen som gör det möjligt för kommuner

Läs Mer »

Pressmeddelanden

Regeringen släppte idag sin proposition “Vissa bostadspolitiska åtgärder”, som innehåller två förslag till lagändringar: dels en ändring i allbolagen som gör det möjligt för kommuner

Läs Mer »