Nyheter

Engagera dig i Göteborg!

Vi driver för tillfället ett flertal frågor i Göteborg: Göteborg ska ha en transparent och rättvis bostadsförmedling. Visste du att 84 % av göteborgarna är för

Läs Mer »

Engagera dig i Malmö!

Den 13 mars hölls det årsmöte för Jagvillhabostad.nu Malmö där agendan för 2007 klubbades. Bland annat diskuterades projekt Egenmakt, som handlar om att lyfta bostadssökande

Läs Mer »

Engagera dig i Malmö!

Den 13 mars hölls det årsmöte för Jagvillhabostad.nu Malmö där agendan för 2007 klubbades. Bland annat diskuterades projekt Egenmakt, som handlar om att lyfta bostadssökande

Läs Mer »

Engagera dig i Stockholm!

Den 12 mars hade Jagvillhabostad.nu Stockholm lokalt årsmöte och beslutade om inriktningen på verksamheten i stan under 2007. Nu är det alltså läge att haka

Läs Mer »

Engagera dig i Stockholm!

Den 12 mars hade Jagvillhabostad.nu Stockholm lokalt årsmöte och beslutade om inriktningen på verksamheten i stan under 2007. Nu är det alltså läge att haka

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »