Grattis Göteborg – kö i sikte!

På årskongressen för socialdemokraterna i Göteborg beslutade partidistriktet att driva frågan om en kommunal bostadsförmedling. Detta öppnar vägen för det Jagvillhabostad.nu arbetat för sedan starten för det lokala nätverket i Göteborg 2003 – att bostäderna även i den här stan ska förmedlas efter justa kriterier och regler. Du kan läsa vårt pressmeddelande här:

PRESSMEDDELANDE 24/4-07:

“- Vilken glad nyhet – det var verkligen på tiden, säger Sofia Larsson, verksamhetschef för Jagvillhabostad.nu. Vi har länge kritiserat Göteborgs största parti för att driva det mest hårdnackade motståndet mot en bra förmedling – men nu är vägen öppen för att söka bostad på justa villkor!

Jagvillhabostad.nu har idag flest medlemmar i Göteborg och en viktig anledning till det är avsaknaden av en förmedling som inte diskriminerar. Jagvillhabostad.nu Göteborg har drivit kampanj för en bostadsförmedling sedan starten 2003 och ser socialdemokraternas beslut som en öppning för en bättre bostadsmarknad, för såväl unga vuxna som alla andra kommuninvånare.

Socialdemokraterna i Göteborg har varit envisa motståndare till en bostadsförmedling baserad på kötid. Jagvillhabostad.nu tror att det beror på en stor okunskap om hur en modern bostadsförmedling kan se ut, många ser bara det gamla ineffektiva systemet som fanns i början av 90-talet. En modern förmedling baseras på internet och aktivt sökande, inte på en lång, seg och passiv kö. De bostadssökande söker de lägenheter de är intresserade av, och endast de som uppfyller kraven och har längst sökandetid blir kallade till visning. Administrationen blir därmed mindre och lättare och det är också enklare för de bostadssökande att bedöma sina chanser. De största fördelarna med en förmedling baserad på kötid är just förutsägbarheten – att man kan planera sitt sökande och undvika lotterikänslan – samt att insynen blir total och därmed diskrimineringen minimal.

– En bostadsförmedling ska vara en service för både bostadssökande och fastighetsägare, säger Tobias Olsson, lokal verksamhetskoordinator på Jagvillhabostad.nu. Ledande politiker i Göteborg har använt argument som “en bostadsförmedling ger inga fler lägenheter” och annat som inte är relevant i diskussionen om just förmedlingen av bostäder.

– En separat fråga är bostadsbyggandet, som naturligtvis måste öka även i Göteborg – inte minst nu när så många som 1,1 miljoner unga vuxna är på väg ut på bostadsmarknaden, fortsätter Linda Rosenquist, medlem i Jagvillhabostad.nu Göteborg.”