Diligentia lämnar alla sina lediga lägenheter till bostadsförmedlingen

Privatvärden Diligentia har beslutat att i fortsättningen lämna alla sina lediga lägenheter till Stockholms stads bostadsförmedling. Företaget har lägenheter i innerstaden och närförort. Detta är en glädjande nyhet för alla bostadssökande eftersom Diligentia är en stor hyresvärd och nu till och med avvecklat sin internkö.

Bostadsförmedlingens vd Per-Anders Hedkvist säger i pressmeddelandet att:

“- Vi ser med glädje att allt fler fastighetsägare lämnar över en större andel lägenheter för förmedling. Hög service tillsammans med ett öppet och rättvist system tror jag är de främsta anledningarna till att man väljer att samarbeta med oss.”

Diligentias vd Per Uhlén säger i pressmeddelandet:

“- Samarbetet med bostadsförmedlingen har fungerat väl och vi har ett stort förtroende för dem. Vår erfarenhet är att vi via bostadsförmedlingen får bra hyresgäster på ett enkelt sätt. Genom att lämna alla lägenheter till bostadsförmedlingen så har vi fått en rättvis, effektiv och lönsam rutin.”

Källa: Stockholms stads bostadsförmedling pressmeddelande 21/4-07