Nyheter

Grattis Göteborg – kö i sikte!

På årskongressen för socialdemokraterna i Göteborg beslutade partidistriktet att driva frågan om en kommunal bostadsförmedling. Detta öppnar vägen för det Jagvillhabostad.nu arbetat för sedan starten

Läs Mer »

Grattis Göteborg – kö i sikte!

På årskongressen för socialdemokraterna i Göteborg beslutade partidistriktet att driva frågan om en kommunal bostadsförmedling. Detta öppnar vägen för det Jagvillhabostad.nu arbetat för sedan starten

Läs Mer »

Slutreplik i Altinget

Rikta fokus mot de faktorer som på riktigt ger fler studenter möjlighet att bo och studera på ett bra sätt, skriver företrädare för Sveriges Arkitekter

Läs mer »

Debatt i Sydsvenskan

Rätten till bostad är stadgad i såväl FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna som svensk grundlag, skriver Alexander Wilson van Deurs, jagvillhabostad.nu, och Ola Palmgren,

Läs mer »

Debatt i Altinget

Att försämra byggreglerna för studentbostäder ger inte fler bostäder, bara sämre sådana. Det skriver företrädare för Saco studentråd, jagvillhabostad.nu, Funktionsrätt Sverige samt Sveriges arkitekter och

Läs mer »