Pressmeddelanden

Nu har regeringen presenterat vårbudgeten. Ungdomar har en tydlig plats i den, men åter igen misslyckas politikerna med att se sambandet mellan arbete, bostad och/eller studier. Det enda förslag som kommer att hjälpa unga på bostadsmarknaden är de sedan långt tidigare utlovade hyresgarantierna. Olika åtgärder för att komma till rätta med ungas utanförskap presenteras – men inga av dessa sammankopplas med boende.

PRESSMEDDELANDE: Var finns unga bostadssökande i vårbudgeten?

Precis som den förra regeringen misslyckas den nuvarande att se unga vuxnas verklighet som helhet, säger Sofia Larsson, verksamhetschef för Jagvillhabostad.nu. Ett vettigt boende är A och O för att man som ung ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden, eller studera effektivt. Att öppna upp för ombildningar av kommunala hyresrätter och slopa fastighetsskatten snarare minskar ungas möjligheter till eget boende.

Regeringen presenterade förslag på hyresgarantier i vårbudgeten, som inte bara rör unga vuxna, utan kan ges till alla som behöver hjälp att ta sig in på den reguljära bostadsmarknaden. Landets kommuner kan söka pengar från staten för att kunna gå i borgen för de boende.

Förslaget med hyresgarantier är bra, men det räcker inte på långa vägar, kommenterar Linn Matic, verksamhetskoordinator för Jagvillhabostad.nu. De unga födda mellan 1986-1995 är mer än 1 miljon, och för att bostadsmarknaden ska kunna svälja dessa bostadskonsumenter måste mer byggas, fler hyresrätter vara kvar och krav och kriterier stämma överens med verkligheten. Hyresgarantier är en hjälp men inte den stora lösningen.

Jagvillhabostad.nu efterfrågar en mer långsiktig plan från regeringen, hur man ska tackla just denna stora grupp unga som är på väg ut för att söka boende? De är nästan lika många som 40-talistegenerationen. Hur vill regeringen trycka på marknaden för att fler små, yt- och kostnadseffektiva lägenheter ska byggas, vilka regler vill man förenkla eller ta bort för att underlätta detta?

Förslag från den nyligen nedlagda Boutredningen lyfts inte heller i vårbudgeten. Tidigare har bostadsminister Odell sagt sig vara positivt inställd till en nationell informationsportal för att söka bostad, liknande en modell som Finland använder sig av. Andrahandsmarknaden behöver också ses över, Boutredningen föreslår åtgärder för att begränsa andelen svartkontrakt och göra mer kännbart att hyra ut olagligt. Bostadsbidragen är numera skrivna i stjärnorna, efter finansminister Borgs uttalanden i helgen. Detta trots att Mats Odell tydligt sagt att det är konsumtionsstöd man ska satsa på i framtiden, snarare än produktionsstöd.

– Det är helt enkelt inget nytt under solen, säger Tobias Olsson, lokal verksamhetskoordinator för Jagvillhabostad.nu. Inga förslag från Boutredningen, eller de som vi framfört till Odell – eller något annat rörande unga på bostadsområdet – har regeringen valt att ta upp i budgeten. Det visar vilken låg prioritering bostadsmarknaden för unga i realiteten har för regeringen. Att finansministern vill slopa bostadsbidraget är dessutom helt absurt. Kommunicerar inte regeringsföreträdarna med varandra överhuvudtaget?
—————————————————————————
Nätverket Jagvillhabostad.nu är ett politiskt obundet nätverk som främst fungerar som en plattform för unga vuxna som tröttnat på bostadsbristen.

Kontaktperson:
Sofia Larsson
Verksamhetschef Jagvillhabostad.nu
0703-01 61 01
info@jagvillhabostad.nu