SABO vill avskaffa hyrestaket

De allmännyttiga bostadsbolagens organisation SABO har i dagarna haft kongress. Där tog man bland annat beslutet att SABO ska verka för att de allmännyttiga bostadsbolagens hyresnormerande roll ska upphävas.

Istället ska man ta fram ett system med skyddsregler som gör att hyresgästerna skyddas från för höga hyreshöjningar, skriver sabo.se. Vidare skriver man att:

” – SABO ska också verka för att dagens hyressättning förändras så att den bättre överensstämmer med hyresgästernas värderingar.”

I tidningen Fastighetsvärlden säger SABOs vd Kurt Eliasson:

” – Det finns inget val. Marknaden kommer snart att få ett större genomslag på bostadsmarknaden. Redan 2009 kommer allmännyttans hyresledande roll att vara avvecklad och avkastningskravet vara anpassat till marknadsnivå.”

Jagvillhabostad.nu tycker att det är tråkigt att till och med allmännyttans egen organisation slutar slåss för den.

Källa: Fastighetsvärlden 12/6-07 samt www.sabo.se 15/6-07