SSCO: Regeringen satsar fel

SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation, går ut och kritiserar regeringen hårt för att den tagit bort investeringsstöden till studentlägenheter och istället satsar på äldreboenden.  De menar att man bortprioriterar studenterna.

SSCO skriver:

” – Den katastrofala studentbostadssituationen runt millennieskiftet kommer snart att bli verklighet igen. Den borgerliga regeringen vägrar att återinföra investeringsstimulansen med ursäkten att de inte vill ge bidrag direkt till byggherrarna. Trots detta väljer de att införa ett liknande stöd till byggandet av äldreboende utan att erbjuda några alternativa lösningar till studentgruppen.”

SSCO:s ordförande Fredrika Järnehall säger att:

” – Att äldreboende behövs är vi alla överens om och att åtgärden kommer att skapa fler boende är också det ett faktum men att stödet införs på bekostnad av en annan utsatt grupp som också behöver nybyggnation av bostäder är mycket underligt.”

Man skriver också att under perioden 1996-2005 så har inkomsterna för de som är över 65 år ökat med 43 procent, och för studenter med endast 9 procent. Samtidigt har byggkostnaderna ökat med 28 procent.

Källa: Pressmeddelande SSCO 12/6-07