Få kommuner vill ha hyresgaranti

Den 1 juli blev det möjligt att som kommun gå i borgen för en ung person, då lagen om hyresgaranti trädde i kraft. Regeringen har satsat 100 miljoner kronor för stödet, som innebär att kommunen kan gå i borgen för sex månaders hyra.

Men långt ifrån alla kommuner tänker söka bidraget, säger Bostadskreditnämnden som ska administrera det statliga bidraget. 104 av 230 kommuner har sagt att de vill söka.

De statliga pengarna räcker till 20 000 ungdomar. Stockholm har sagt att de vill söka bidraget, medan Malmö och Göteborg fortfarande inte kan svara. Solna till exempel vill inte söka bidraget.

Sveriges Radio skriver:

“När bostadsminister Mats Odell presenterade hyresgarantierna i våras sa han att detta är ett erbjudande som kommunerna inte kan säga nej till. Men det är just vad många gör.”

Källa: www.sr.se