Bostadsmarknadsanalys Skåne län – ny rapport

Länsstyrelsen har nyligen släppt en rapport om bostadsmarknaden i Skåne län 2007. Där kan man läsa att befolkningen ökat kraftigt, och att antalet kommuner med bostadsbrist ökat från 7 år 2000 till 25 i år. Särskilt stor är bristen på hyresrätter.

Största hindren för ökat bostadsbyggande är brist på mark i attraktiva lägen, höga produktionskostnader och överklaganden av detaljplaner, visar rapporten.

Man räknar med att ungdomskullarna kommer att öka de närmaste fem åren, samtidigt har bara sex kommuner särskilda åtgärder för att hjälpa unga att få en bostad.