Ombildningar stoppade i Göteborg

Den 1 juli blev det möjligt att ombilda allmännyttiga lägenheter i centrala lägen. I Stockholm har 20 000 hyresgäster anmält intresse för att göra det, i Göteborg har knappt någon hört av sig, skriver GP.

Carl-Johan Korsås är ny vd på Framtiden-koncernen, och han säger:

” – Instinktivt tror jag det ljumma intresset beror på att göteborgarna känner till att politikerna är emot ombildning i centrum. Men vi har tydliga ägardirektiv om att inta en positiv hållning om hyresgäster tar initiativ till ombildning i de yttre stadsdelarna.”

Det är alltså hyresgästerna som ska höra av sig om de är intresserade, till skillnad från i Stockholm där man satsat hårt från politiskt håll för at få de boende att vilja ombilda. Och man ska i Göteborg göra en ordentlig utvärdering innan det säljs fler lägenheter. Ansvarige politikern Owe Nilsson (s) säger att han har “förstått att ombildningar kan innebära problem för relationerna människor emellan.” Det nya receptet är att kompletteringsbygga. Owe Nilsson igen:

” – Nybyggen skapar inte samma problem. Vi planerar nya hyresrätter i lägen där bostadsrätterna dominerar. Och nya bostadsrätter i områden som domineras av hyreshus.”

Jagvillhabostad.nu säger: helt rätt tänkt Göteborg! Om ni bara också kan se till att öka nyproduktionen lite mer så kommer det göra susen.

Källa: Göteborgs-Posten 1/7-07