Boplats Göteborg är ett verktyg för diskriminering

jagvillhabostad.nu och 4 privatpersoner anmälde Boplats Göteborg till Diskrimineringsombudsmannen 2006. Privatpersonernas anmälan har nu lagts ner, eftersom det inte är Boplats som väljer vem som får lägenheten. Men jagvillhabostad.nu:s anmälan kvarstår.

Tidningen Hem&Hyra skriver så här om detta:

“- Just därför att det är fastighetsägaren som bestämmer är det extra viktigt att ha ett förmedlingssystem där hyresvärden inte tillåts diskriminera eller godtyckligt bestämma vem som blir erbjuden visning och kontrakt, säger Tobias Olsson.

Jagvillhabostad.nu menar att det är Boplats som står för insamlingen av alla bostadssökande. Därmed blir Boplats verktyget för att göra tveksamma urval, även om de själva inte väljer och genom det här systemet blir det möjligt för hyresvärdarna att plocka “godbitarna på smörgåsbordet”.”

Även Göteborgs-Posten skriver om anmälan:

“- Vi tycker det är viktigt att Boplats även utvecklas till en service för de bostadssökande, inte bara för hyresvärdarna, säger Tobias Olsson.”