Dyrt när studenter inte skriver sig i rätt stad

Många studenter väljer att inte skriva sig i den stad där de studerar, till stor del beroende på att de har svarta hyreskontrakt eller andra osäkra boendeformer. Det kostar mycket pengar för de städer de bor i.

9000 kronor får kommunen i intäkt för varje medborgare mellan 20 och 65 år, och för Lund till exempel betyder det att man missar cirka 9 miljoner kronor per år eftersom studenterna inte skrivit sig i staden.

HD skriver:

“Skatteverket uppskattar att mellan 40 000 och 100 000 personer är folkbokförda på felaktiga adresser i Sverige.”

Jagvillhabostad.nu gjorde en undersökning tillsammans med SIFO, som visade att bland 18-23-åringar var 14 procent inte folkbokförda där de bodde.

Källa: Helsingborgs Dagblad 28/8-07