Regeringen vill höja andrahandshyrorna

Konkurrensen om andrahandskontrakt i Stockholm är stor, och det blir ofta budgivning om kontrakten, trots att man inte får ta ut en högre hyra än förstahandshyran vid andrahandsuthyrning. Det har gjort att regeringen nu vill tillåta friare hyressättning och skattelättnader för den som hyr ut i andrahand.

Regeringens utredare Christina Jacobsson ska se över hur man kan öka tillgången på andrahandsbostäder, och hon ska presentera resultaten i oktober, skriver Dagens Nyheter. Till tidningen säger hon:

” – Det handlar om att göra det gynnsammare att hyra ut.”

Samtidigt poängterar hon att man inte har för avsikt att låta hyrorna öka alltför mycket:

” – Regeringen har gjort klart att hyresgästen måste få godtagbara hyresvillkor”

Två alternativ presenteras i DN: antingen tar man bort taket för hur mycket extra pengar man som förstahandshyresgäst får ta ut eller så inför man skattelättnader för de som hyr ut. Idag kan den som hyr ut sin bostad i andra hand dra av 4000 kronor “för sina kostnader”, och det beloppet kan nu alltså komma att höjas.

Dagens Nyheter har pratat med Martin Ask, som betalat en högre hyra än förstahandshyresgästen och nu har vänt sig till hyresnämnden för att försöka få tillbaka de pengar han betalat i påslag för lägenheten. Hans lägenhet ägs av Familjebostäder, som inte brukar informera den som hyr ut sin lägenhet i andra hand om reglerna för hyressättningen. De ska nu se över sina rutiner, säger distriktschefen Lars Björk.

Tidningen har också pratat med Sven Jönsson på Hyresnämnden, som säger att den som tar ut en för hög hyra blir återbetalningsskyldig, men begår inget brott. När man betalat tillbaka pengarna får man inget straff.

För en möblerad lägenhet är det tillåtet med ett påslag på högst 15 procent av förstahandshyran, för en omöblerad lägenhet får man inte lägga till något alls på hyran.

Källa: Dagens Nyheter 21/8-07