Studenter tackar nej till utbildning pga bostadsbrist

jagvillhabostad.nu och Studentis gjorde en webbundersökning med 420 svar, där det framkom att var femte av de svarande någon gång tackat nej till en studieplats på grund av problem att få bostad. Det är inget statistiskt säkerställt material:

“-Men det ger ändå en vink om hur bostadssituationen ser ut för studenterna, säger Tobias Olsson, verksamhetschef på jagvillhabostad.nu. Malmö är det tydligaste exemplet. Här erbjuder man 20 000 platser på högskolan samtidigt som det bara finns 500-600 studentlägenheter.”

Tidningen Hem&Hyra skriver också att jagvillhabostad.nu vill att det ska byggas vanliga bostäder med rimlig hyra, som både studenter och icke-studerande kan efterfråga.